Chính sách bảo mật

Nội dung bài viết

Chính sách bảo mật trên website jss77.co

Thông tin cá nhân: Website jss77.co cần thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ tốt nhất. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Bảo vệ thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh đáng tin cậy và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi cũng tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu được quy định bởi pháp luật.

Chia sẻ thông tin: Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của người dùng. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ để hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cần thiết và chỉ theo những quy định về bảo mật dữ liệu.

Chính sách theo dõi thiết bị và cookie trên website jss77.co

Theo dõi thiết bị: Khi truy cập vào website jss77.co, chúng tôi sẽ theo dõi một số thông tin về thiết bị của người dùng, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và thời gian truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích các xu hướng truy cập.

Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về truy cập và hoạt động trên website jss77.co. Ví dụ, cookie có thể giúp chúng tôi nhớ thông tin đăng nhập của người dùng hoặc lưu trữ thông tin về sản phẩm đã xem. Người dùng có thể tùy chọn tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm truy cập website.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật và sử dụng cookie được quy định bởi pháp luật. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách theo dõi thiết bị và cookie của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ.